Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ervaringen van het gebiedsteam 1.Hoorn met huisartsenpraktijken

De uitkomsten van een vragenlijst

22 sep 2022 13:43 | AKMI

Binnen het project ‘verwijsstroom huisartsen’ wil de gemeente Hoorn de samenwerking tussen de huisartsen en het gebiedsteam 1.Hoorn versterken. De gedachte is dat hierdoor effectievere, passendere en duurzamere zorg kan worden ingezet waarbij er sneller problemen worden gesignaleerd en escalaties worden voorkomen. Voor dit onderzoek zijn professionals van het gebiedsteam 1.Hoorn bevraagd hoe ze de samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners ervaren en welke mogelijkheden voor verbeteringen zij zien.