Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

'Humeurkanker'

Een interview van Marc Hoijtink met Vroon Bouter over haar boek.

4 jul 2022 14:28 | AKMI

Voor het Vakblad Sociaal Werk heeft Marc Hoijtink de achttienjarige Vroon Bouter geïnterviewd. Zij was vijftien toen ze een dosis pillen nam die haar fataal had kunnen worden. Recent verscheen haar boek Humeurkanker - Over de spoken in mijn hoofd. Daarin vraagt ze aandacht voor psychische problemen van jongeren en het taboe op suïcidale gedachten. Een gesprek over boosheid, zelfdoding, het belang van je verhaal delen, lockdowns, veerkracht en een menswaardiger ggz.

Benieuwd naar het interview? Lees deze via de link hieronder, of via de website van het vakblad. Je hoeft geen lid van het vakblad te zijn om het artikel te mogen lezen.