Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kickoff Kenniswerkplaats ‘Onbegrepen Gedrag’

Theatervoorstelling en dialoog

10 mrt 2022 14:24

Op 8 maart 2022 vond de kick-off met betrekking tot het opzetten van een regionale kenniswerkplaats rond onbegrepen gedrag plaats, in de Stoomhal in Wormer. Het was een interactieve bijeenkomst in de vorm van een theatervoorstelling. De actrice Rianne Meboer nam ons mee in een symposium over verward gedrag, wat betekent dit eigenlijk? Wat is verwardheid en hoe kijken we daar eigenlijk tegenaan? Ook de verwardheid in ieder van ons en in haarzelf kwam aan bod. De toestand van verwardheid is iets tijdelijks en verandert telkens. Daarom spreken we nu niet meer van mensen met verward gedrag, maar van mensen met onbegrepen gedrag.

Na de voorstelling ging de actrice met de zaal in dialoog. Het bleek dat plekken waar mensen zichzelf kunnen zijn steeds vaker verdwijnen, zoals inloopplekken aan de randen van de stad. Ook noemde iemand de grote eenzaamheid die hij ervoer ten tijde dat hij verward was. Verbinding blijven maken met de ander en zorgen voor veilige plekken waar mensen terecht kunnen zijn dus heel belangrijk. Daarnaast gaf een bestuurder aan dat het ook gaat om aanpassingen in de structuren die we met elkaar gecreëerd hebben, maar die vaak niet helpend zijn als het gaat om goede ondersteuning en opvang van mensen die tijdelijk verward zijn, cq voor mensen met onbegrepen gedrag.

We kijken terug op een geslaagde middag, waarin de dialoog en het zoeken naar verbinding met elkaar centraal stond. De inzet was dat dit een startpunt is om met elkaar tot gezamenlijke uitgangspunten en visie komen over de manier waarop we psychisch kwetsbare mensen beter kunnen ondersteunen, voor nu en in de toekomst. We werken toe naar een meerjarige visie die we uitwerken in een regionale Kenniswerkplaats. De aanwezigen waren bestuurders van gemeenten en netwerkpartners (oa ggz, Leviaan, huisartsen, GGD), hulpverleners, ervaringsdeskundigen, ambtenaren, beleidsmedewerkers en onderzoekers (Hogeschool van Amsterdam).

Foto's: Jesper Rözer