Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kick-off PREVENT

10 mrt 2022 14:04 | AKMI

Op 8 Maart 2022 was de kick-off van PREVENT. Dit project wordt getrokken door verschillende lectoraten van de HvA en HU waarbij wij werken aan het vergroten van de kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving, door integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Lex Veldboer (HvA) verschafte samen met Cindy Veenhof (HU) de opening.

PREVENT richt zich op het doorontwikkelen, verbinden en toepassen van onderzoek en ontwikkelt een goede (onderzoeks)infrastructuur in wijken om deze uitdagingen aan te pakken. Met een breed spectrum van betrokkenen bouwen we gezamenlijk aan een goede (wijk)infrastructuur zodat professionals in fieldlabs in de wijk (van huisarts tot buurtsportcoach, van schuldhulpverlener tot wijkverpleegkundige, en van paramedicus tot sociaal werker) optimaal interprofessioneel samenwerkenen gezamenlijk met onderzoekers, beleidsmakers, docenten, studenten en bewoners leren en onderzoeken in ‘communities of research and practice’.

Foto's: Jesper Rözer