Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Noodkreet uit de gesloten jeugdhulp is een roep om actie

NRC, februari 2022

6 feb 2022 00:00 | AKMI

Gesloten jeugdhulp moet niet meer als vergaarbak worden gebruikt, schrijven Leonieke Boendermaker, lector Jeugdzorg aan de HvA, en Annemiek Harder, Jolande uit Beijerse en Marielle Bruning in een opinieartikel in NRC. Ze pleiten voor het afbouwen van gesloten jeugdhulp.

De gesloten jeugdhulp wordt nu gebruikt als vergaarbak voor jongeren die nergens meer terecht kunnen. Vooral pubers die ‘moeilijk’ zijn, die dreigen af te glijden of een gevaar zijn voor zichzelf, komen er terecht. Als jongeren eenmaal in de gesloten jeugdhulp beland zijn, komen ze er moeilijk weer uit. Er is maar een hele kleine groep jongeren waarvoor geslotenheid echt nodig is.

De auteurs pleiten er daarom voor de gesloten jeugdhulp zo snel mogelijk af te bouwen en te investeren in het ombouwen van residentiële jeugdhulp naar kleinschalige voorzieningen met goede hulpverleners. Onderzoek laat zien dat niet alleen jongeren, maar ook ouders en hulpverleners dit kleinschalige verblijf als positief ervaren. En goede gesloten jeugdhulp bieden kan alleen met betere arbeidsomstandigheden en coaching van hulpverleners. Daar is meer voor nodig dan nu doorgaans het geval is.