Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Overheidsjuristen kunnen niet assertief genoeg zijn

2 nov 2021 00:00 | AKMI

Het zijn economen, sociologen, bestuurskundigen en politicologen die nu de dienst uitmaken bij de overheid. Juristen zijn verdrongen naar de periferie van de macht. En dat is zonde, want juist zij kunnen bijdragen aan de bestuurbaarheid van het land, stelt Arnt Mein, lector legal management aan de hogeschool van Amsterdam.