Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Leonieke Boendermaker benoemd tot bijzonder hoogleraar UvA

Leerstoel Implementatie Vraagstukken in de Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam

25 nov 2021 12:30 | AKMI

Leonieke Boendermaker is benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatie Vraagstukken in de Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze bekleedt deze leerstoel in combinatie met haar werk als lector Jeugdzorg bij de Hogeschool van Amsterdam. In dit interview met de UvA vertelt ze waar haar nieuwe leerstoel over gaat, wat het maatschappelijk belang is en waar zij het meeste naar uitkijkt.

‘Mijn leerstoel bij de UvA richt zich op implementatieprocessen in de jeugdzorg, in de praktijk en in onderzoek. Er is veel bekend over effectieve interventies in de jeugdzorg. Ook is er veel bekend over effectieve instrumenten, bijvoorbeeld gericht op screening en risicotaxatie in onveilige opvoedsituaties, en is er veel kennis over de factoren die de ontwikkeling van jeugdigen beïnvloeden. Dit soort kennis vindt nog te weinig de weg naar de hoofden en de handen van professionals die in de jeugdzorg werken. Er is in de praktijk vaak wel aandacht voor scholing en training van medewerkers, maar doorgaans geen zicht op en maar beperkt aandacht voor wat er nodig is om getrainde vaardigheden (duurzaam) in de praktijk toe te passen. Wil de jeugdzorg effectief kunnen zijn, dan is er aandacht nodig voor implementatie: in de praktijk en in onderzoek.’

‘Over implementatie is inmiddels ook veel bekend. Theorieontwikkeling en onderzoek op het terrein van implementatie hebben modellen, meetinstrumenten en praktijktools opgeleverd. Deze helpen om implementatieprocessen te begrijpen, te onderzoeken, te begeleiden en te beïnvloeden. Toepassing van deze kennis in de praktijk van de jeugdzorg én in onderzoek naar de jeugdzorg helpt om de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren.’

Aandacht voor implementatie is een voorwaarde voor vernieuwing

‘De jeugdzorg is een dynamisch werkveld waar veel veranderingen plaats vinden. Er is veel aandacht voor de financiële kant, professionals moeten vooral cliënturen maken en er mag weinig overhead zijn. Het is belangrijk dat duidelijk wordt dat voor effectieve jeugdzorg aandacht voor implementatie een voorwaarde is, want pas dan kan vernieuwing goed werken. Dat kost tijd, kostbare tijd van professionals. Maar door deze investering kan er effectiever gewerkt worden. Op termijn levert dat meer op: financieel, maar bovenal voor de jeugdigen en gezinnen waar het om gaat.’

‘Ik zie er naar uit om de kennis over implementatie over te dragen aan studenten. Veel pedagogen begeleiden in hun werk niet alleen jeugdigen en gezinnen, maar coachen ook collega’s die interventies uitvoeren of werken met allerhande instrumenten. Het helpt hen als zij weten wat implementatie (van hen) vergt in de praktijk. Daarnaast is er ook aandacht nodig voor implementatie in onderzoek. Er is behoefte aan studies met een hybride opzet, waarin naast het effect van een nieuwe interventie of werkwijze, zoals het gebruik van een nieuw instrument voor risicotaxatie, de wijze van implementatie of de effectiviteit van implementatiestrategieën worden onderzocht.’

De leerstoel gaat 15 januari 2022 van start.

Over Leonieke Boendermaker

Boendermaker is sinds 2010 als lector Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden. Haar werk richt zich op de ontwikkeling, implementatie, kwaliteit en effectiviteit van interventies met speciale aandacht voor de residentiële zorg en interventies voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen. Boendermaker studeerde (Sociale) Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, haalde een aanvullend doctoraal examen in Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 1999 op een studie over de populatie en werkwijze in de justitiële jeugdinrichtingen bij de Universiteit Utrecht. Boendermaker was tevens werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, bij Rijksinrichting De Lindenhorst en bij de afdeling jeugd van het Nederlands Instituut voor Zorg & Welzijn, later bekend als het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Lees meer op de profielpagina van Leonieke Boendermaker