Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De hervonden waarde van groepswerk

27 mei 2021 14:00 | AKMI

Lector Lex Veldboer hield vandaag in zijn key-note lezing van de conferentie Sociaal Werk een pleidooi voor differentiatie, kennisontwikkeling en training in groepswerk. De website Sociale Vraagstukken publiceerde een artikel op basis van zijn verhaal.

Collectieve vormen van hulpverlening, oftewel groepswerk, staan hoog op de agenda van beleidsmakers. Collectieve werkwijzen zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vaak niet alleen efficiënter dan individuele hulpverlening, maar ook beter, omdat het mensen bij elkaar brengt.

Hype of realistisch perspectief?

Vaker individuele hulpvragen verbinden met collectieve wijkvoorzieningen, is het devies voor buurt- en wijkteams. Dat is zeker zinvol, maar er zijn nog meer smaken bij collectieve hulpverlening dan ‘de buurt’. Hoe moeten we groepswerk definiëren, en welke interventies en vormen zijn effectief? Op 27 mei hield Lex Veldboer op de conferentie Sociaal Werk hierover zijn verhaal: ‘Individuele hulpvragen verbinden via buurthuis, bieb en basketbalveld. Hype of realistisch perspectief?’ Sociale Vraagstukken publiceerde het artikel ‘De hervonden waarde van groepswerk’ op basis van zijn lezing.

De conferentie Sociaal Werk

Dit is een jaarlijks event georganiseerd door De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving en de Sociale Agenda. Het evenement is voor studenten, praktijkpartners, onderzoekers, docenten en andere geïnteresseerden.

Website Sociale Vraagstukken

Op de website Sociale Vraagstukken publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. De site heeft als doel een verbinding te maken tussen onderzoek en de praktijk.