Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vooraankondiging werkveldconferentie 27, 28 en 31 mei

2 mrt 2021 13:47 | AKMI

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving en de opleiding Social Work organiseren een driedaagse werkveldconferentie voor partners, studenten, docenten en onderzoekers. Het thema van dit jaar is collectivering. De conferentie vindt plaats op donderdag 27 mei, vrijdag 28 mei en maandag 31 mei.

De trend naar collectivering

Sociaal werk krijgt een steeds collectiever karakter. Deze trend zien we niet alleen bij samenlevingsopbouw, maar juist ook bij het helpen van individuele bewoners. Veel sociaal werkers zijn bijvoorbeeld al een aantal jaren actief in buurt- of wijkteams. Gezamenlijke casuïstiekbesprekingen en collegiale peerreviews zijn daar de alledaagse praktijk. Steeds vaker kiezen werkers in plaats van individuele begeleiding ook voor collectieve aanpakken, zoals het opzetten van buurtcirkels waarbij individuele wijkbewoners met hulpvragen elkaar ondersteunen. En sociaal werkers proberen regelmatig individuele doelen (iemand helpen) te combineren met collectieve doelen (patronen in sociale problemen signaleren en agenderen). Ook in de opleiding zien we een collectiveringsslag: studenten leren over de trend(s) van collectiveren en ze werken in groepsverband aan opdrachten binnen en buiten de hogeschool.

Opzet conferentie

De conferentie vindt dit jaar online plaats. De programmering bestaat uit een keynote en workshops waaraan tal van werkveldpartners uit het sociaal domein, studenten, docenten en onderzoekers deelnemen.

In het bijzonder worden onze uiteenlopende werkveldpartners (inclusief onze alumni) en onderzoekers uitgenodigd om deel te nemen als bezoeker en/of middels het leveren van een (inhoudelijke) bijdrage. Ook is een showcase van het vak Sociale agenda van onze eerstejaars studenten voor het eerst onderdeel van het programma.

Data en aanmelden

De conferentie vindt plaats op donderdag 27 mei, vrijdag 28 mei en maandag 31 mei. Eén van deze dagen, of een dagdeel, aanwezig zijn kan natuurlijk ook. Een uitnodiging met aanmeldlink volgt.

Voor informatie of aanmelding van inhoudelijke bijdragen kunt u contact opnemen met: Charlotte Kemmeren (c.a.a.kemmeren@hva.nl) en Joep Holten (j.holten@hva.nl)