Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lessen uit een leertraject met dementieprofessionals

Samen met het sociale netwerk de koers bepalen

7 sep 2021 18:09 | AKMI

Hoe kunnen professionals mogelijk maken dat mensen met dementie en hun naasten samen hun strategie bepalen voor leven met dementie?

Om mensen met dementie, hun sociale netwerk en hulpverleners te helpen om de onderling aanwezige steun beter voelbaar te maken, ontwikkelt het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam samen met het Ben Sajet Centrum en een raad van ervaringsdeskundigen gesprekshandvatten.

In het artikel "Samen met het sociale netwerk de koers bepalen beschreef Lector Rick Kwekkeboom samen met onderzoekers Merel van Schravendijk en Laura Vermeulen de lessen uit het leertraject met dementieprofessionals. Het artikel is in de link hieronder te lezen.