Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Online module Soft skills @ work

Training voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gereed

19 jan 2021 11:39 | AKMI

Lectoraat CSD heeft in samenwerking met Team Educational Design van Faculteit Maatschappij en Recht een digitale module gepresenteerd. Deze online training richt zich op de ontwikkeling en verbetering van soft skills en maakt deel uit van werkpakket Matching binnen het programma House of Skills.

In de module ‘Soft skills @ work’ kunnen statushouders, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kennis over- en inzicht in de vaardigheden krijgen die nodig zijn voor werkzoekenden. Het gaat om bewustwording, creativiteit en het verminderen van negatieve denkprocessen. Hiermee leren werkzoekenden de kracht te vinden om een professionele toekomst vorm te geven.

Naast relevante inhoudelijke achtergrondkennis wordt in de module hands-on geleerd hoe men de eigen soft skills kan verbeteren middels storytelling en constructief denken.

Bij het produceren van deze module is gebruik gemaakt van de kennis en de ideeën van het Storytelling Center en SELFEE project.