Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

ZorgSaamWonen sprak met expert Rick Kwekkeboom over eenzaamheid

In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid stelt ZorgSaamWonen vijf vragen aan de lector LZO

29 sep 2020 20:07 | AKMI

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Professionals weten al dat samenwerken dé manier is om de grote opgaven waar de samenleving voor staat met succes aan te pakken. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein.

ZorgSaamWonen stelde vragen over o.a. het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het nut van de Week tegen de Eenzaamheid, over eenzaamheid van mensen met beperkingen, over de toename van eenzaamheid door Corona en ten slotte over het ervaren van eenzaamheid door mensen die mantelzorg verlenen.