Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Persoonlijk netwerk nodig in dementievriendelijke samenleving

Lectoraat LZO denkt mee over bevordering van bereik tussen mensen met dementie, mantelzorgers en hun sociale omgeving

22 sep 2020 14:04 | AKMI

Het Parool besteedde 21 september aandacht aan dementie en sociaal isolement en aan het actieprogramma ‘Samen dementievriendelijk’ dat sinds 2016 in Nederland bestaat. Het geeft handvatten in het herkennen én omgaan met dementie en maakt dementie in het publieke leven bespreekbaar.

Bij het Ben Sajet Centrum komt een raad van ervaringsdeskundigen samen om te werken aan het onvermogen om elkaar te bereiken. In het project 'Beter Samen' verkennen zij samen met onderzoekers van lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam en met onderzoekers de Universiteit van Amsterdam wat professionals én mensen zelf kunnen doen om te voorkomen dat het sociaal contact vermindert. De bevindingen van de raad: contact houden bij dementie vergt durf van alle betrokkenen.

Ben Sajet Centrum, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam werken aan het project 'Beter Samen' dank zij financiering van ZonMw en FNO.