Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gesprek met jongeren juist nu cruciaal

“Kwetsbare jongeren hebben het extra lastig in deze periode."

4 aug 2020 12:00 | AKMI

De laatste tijd is er kritiek op jongeren; ze zouden zich minder aan de afstandsregels houden. HvA-onderzoeker Evelien Rauwerdink-Nijland van het lectoraat Youth Spot en jongerenwerker Joselito Hasselnook spraken hierover met Toine van Peperstraten in Stax&Toine op NPO Radio 1.

Enerzijds gaat het gesprek dat jongerenwerkers met jongeren voeren over hun eigen rol in het indammen van het coronavirus. Jongerenwerkers proberen de informatie hierover zo goed mogelijk aan te laten komen bij de jongeren. Dit door met hen in gesprek te gaan over hun eigen gedrag en mogelijke consequenties voor henzelf en voor personen uit hun directe omgeving. Rauwerdink-Nijland: “Voor jongeren is het soms lastig om alle informatie over het coronavirus tot zich te nemen. En zich daar vervolgens ook nog op de juiste manier continu toe te verhouden.”

Anderzijds – en minstens zo belangrijk – gaan de jongerenwerkers in gesprek om erachter te komen hoe jongeren de coronacrisis ervaren, waar hun strubbelingen liggen en welke ondersteuning zij nodig hebben. Rauwerdink-Nijland: “Kwetsbare jongeren hebben het extra lastig in deze periode. Zij zitten binnenshuis meestal met veel mensen en een klein aantal vierkante meters, wat voor irritaties en spanningen kunnen zorgen. Om hieraan te ontkomen gaan zij naar buiten.”

Jongerenwerk en jongerenwerkcentra zijn van grote betekenis voor jongeren in ons land. Zij begeleiden (kwetsbare) jongeren naar volwassenheid in de samenleving. Voor hen is het jongerencentrum een veilige haven waar zij herkenning vinden en zich kunnen ontwikkelen, maar mét het veilige vangnet van jongerenwerkers.