Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen leren over opvoeden in het jongerenwerk

24 jun 2020 16:57 | AKMI

Het jongerenwerk begeleidt jongeren bij het volwassen worden in de samenleving. Een groeiende groep jongeren heeft hierin ondersteuning nodig, omdat het leven in de huidige maatschappij steeds complexer wordt.

Maar hoe voeden jongerewerkers de huidige generatie jongeren op om deel te kunnen nemen aan de samenleving? Wat geven ze jongeren mee? Welke aanpak gebruiken ze? En hoe kunnen ze hun pedagogische opdracht versterken? Met deze vragen houdt Youth Spot zich samen met jongerenwerkers en studenten bezig.

In de periode september 2019 t/m januari 2020 hebben 17 jongerenwerkers deelgenomen aan de eerste professionele leerlijn ‘Pedagogische opdracht van het jongerenwerk. Route naar volwassenheid’. Tijdens de uitvoering van de leerlijn zijn ze in de zogenoemde ‘Werkplaats Jongerenwerk’ gekoppeld aan 21 studenten die onderzoek uitvoerden naar de pedagogische opdracht van jongerenwerkers in het kader van de minor Jongerenwerk in de grote stad. Met het materiaal dat is verzameld in de leerlijn zijn typologieën voor pedagogisch handelen ontwikkeld.

In september 2021 start de leerlijn voor de tweede keer. In deze leerlijn gaan studenten en jongerenwerkers gezamenlijk de typologieën toepassen en onderzoeken in de praktijk. Op basis van alle onderzoeksgegevens ontwikkelt Youth Spot een handboek en praktische routekaart voor het pedagogisch handelen in het jongerenwerk. Het doel van de samenwerking in de Werkplaats Jongerenwerk is niet alleen te komen tot nieuwe onderbouwde kennis, maar dient ook bij te dragen aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk en het opleiden van een toekomstige generatie jongerenwerkers.

Tussenproduct: Opvoeden in de wijk: pedagogische opdracht van het jongerenwerk : literatuurstudie.

Deelnemende organisaties: JoU, Dock, Dynamo, Volksbond Streetcornerwork, Swazoom en de Hogeschool van Amsterdam.

Zie voor meer informatie de projectpagina van het project.

Meer weten? Neem dan contact met Joni Haijen.