Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jongerenwerk in online leefwereld van jongeren

24 jun 2020 16:31 | AKMI

Door de Corona crisis werd het contact maken met de online leefwereld van jongeren nog belangrijker voor jongerenwerkers. Deze ervaringen kunnen meegenomen worden in het onderzoek dat Youth Spot afgelopen mei, in samenwerking met 14 jongerenwerkorganisaties, startte naar jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.

Ook voor Corona was al duidelijk dat de leefwereld van jongeren zich steeds meer online afspeelt en dat het voor het jongerenwerk noodzakelijk is om ook online te werken. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de rol van het jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren. Samen met jongeren, jongerenwerkers, studenten en docenten ontwikkelen we drie methodieken (‘Online als vindplaats’, ‘Signaleren online’ en 'Begeleiden online’). We onderzoeken hoe jongerenwerkers door het vinden, volgen en begeleiden van jongeren in de online leefwereld bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. Belangrijkste eindproduct is een handboek “Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren”.

Zie voor meer informatie de projectpagina van het project.

Project volgen kan via www.hva.nl/youthspot en aanmelden voor nieuwsbrief van project bij: Dr. Willeke Manders via w.a.manders@hva.nl of 06-42100183.