Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Drie nieuwe onderzoekers

Bij het lectoraat armoede interventies

9 jul 2020 00:00 | AKMI

Sinds enige maanden is het lectoraat uitgebreid met drie nieuwe onderzoekers. Wilt u weten wie dat zijn? Hieronder stellen ze zich voor.

Evelien Boonstoppel

Sinds februari werk ik als onderzoeker bij het Lectoraat Armoede Interventies bij het AKMI. Gelukkig heb ik mijn nieuwe collega’s ook daadwerkelijk nog even kunnen zien voordat ik – net als zovelen – werd veroordeeld tot de zolderkamer. De afgelopen maanden heb ik dus vanuit mijn huis in Den Haag gewerkt, waar ik mij bezig hou met het Van Schulden Naar Kansen onderzoek. Voor de samenvattende bundel die eind 2021 hierover wordt gepubliceerd, probeer ik alle data die is verzameld te ordenen en te analyseren. Zo kunnen we in kaart brengen wat de bijdrage is van diverse projecten in het terugbrengen van schulden en armoede.

Officieel ben ik enige jaren geleden afgestudeerd als socioloog aan de VU in Amsterdam, maar ik heb mijn studietijd goed gebruikt. Ooit ben ik begonnen aan de TU Delft, en heb – na een kort uitstapje in de journalistiek – uiteindelijk een bachelor politicologie gehaald in Leiden. Na mijn studie heb ik bij verschillende onderzoeksinstellingen gewerkt, zowel binnen als buiten de academische wereld. Hier heb ik mij gestort op grootschalige kwantitatieve data analyse op verschillende onderzoeksterreinen, van het geven van geld aan goede doelen tot opinies over internationale vraagstukken.

De rode draad binnen mijn werk ik dat ik graag met cijfers werk en graag schrijf. Iets waarvan ik hoop dat ik dat de komende periode met veel plezier kan voortzetten hier in mijn functie bij het Lectoraat!

Pamela Lucas

Hoi, ik ben Pamela, geboren uit een Indische moeder en Rotterdamse vader. Sinds dit voorjaar werk ik als onderzoeker bij Armoede Interventies. Door de komst van de coronacrisis heb ik nog nauwelijks kennis kunnen maken met mijn nieuwe collega’s, maar dat verandert hopelijk snel. Ik ben trouwens niet helemaal nieuw bij het kenniscentrum, want ik werk al sinds juni vorig jaar met veel plezier bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.

De combinatie van het werken bij beide lectoraten spreekt me aan en ze liggen natuurlijk ook in elkaars verlengde. Ik heb al langere tijd belangstelling voor mensen in kwetsbare situaties, hun welzijn en sociaal werk, en heb daar ook ervaring mee opgedaan via werk en opleiding. Om met dat laatste te beginnen: in mijn studie medische antropologie en sociologie aan de UvA draaide het om betekenissen van gezondheid en gezondheidszorg vanuit sociaal-cultureel perspectief. Ik heb de opleiding afgerond met een onderzoek onder vrouwelijke sekswerkers naar hun lichaams- en gezondheidsbeleving in relatie tot hun (uiteenlopende) werkomstandigheden, heel boeiend.

Terwijl ik al jaren gelukkig en gezellig samenwoon in Utrecht, heb ik vooral veel in Amsterdam gewerkt. Onder meer als kwalitatief onderzoeker en cliëntbegeleider van migranten, vaak ongedocumenteerde, die slachtoffer waren van mensenhandel.

Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan met die doelgroep, waaronder Nederlandse taalles geven in een opvanglocatie. Hele mooie ervaringen. Mijn banen als onderzoeker en interviewer van verschillende sociaal kwetsbare groepen bij enkele maatschappelijk betrokken onderzoeksbureaus, waren ook geweldige ervaringen. Onder die groepen waren bijvoorbeeld jongeren met een GGZ-achtergrond en groepen met armoede en/of schulden, zoals mensen in de bijstand, kwetsbare eenoudergezinnen en dak- en thuisloze mensen.

Met die laatste groep heb ik een aantal jaar geleden interviews gedaan voor het onderzoek van Jorien, dus zij is al een oude bekende voor mij. Op dit moment werk ik voor beide lectoraten ook in interessante projecten, onder andere rond de werkzame elementen in armoedeprojecten en informeel sociaal werk in Amsterdam Zuidoost. Ik kijk ernaar uit dat het veldwerk en de fysieke sociale contacten met collega’s weer opstarten.

Ik zal nog iets vertellen over wat ik zoal doe naast het werk. Een van de dingen is dansen. Ik heb onder andere afro-Braziliaanse dans gedaan en doe ook al jaren aan oriëntaalse dans, en bij allebei belandde ik daarbij ook in de optreedgroep. Leuk vaak, zowel de backstage-ervaringen als de optredens zelf. Ik doe graag aan yoga, zowel de actieve als rustige varianten- beide zijn meditatief. Ook lees ik graag, maar het lukt me vaak niet daar tijd voor te maken, en ik kijk graag documentaires rond sociale vraagstukken. Verder? Tijd doorbrengen en genieten van het leven met mijn naasten natuurlijk. Mijn vriend en ik houden van reizen en mede door zijn werk zijn we al op veel mooie plekken geweest, van Manchester tot Costa Rica. Ook naar een volgende reis kijk ik alweer uit!

Jonathan Broekhuizen

Sinds maart dit jaar werk ik bij het Lectoraat Armoede Interventies binnen AKMI. Op dit moment ben ik betrokken bij een grootschalig evaluatieonderzoek Van Schulden Naar Kansen, gericht op het terugdringen van armoede door schulden in negen steden. Daarnaast ben ik betrokken bij projecten gericht op het inzetten en verbeteren van effectieve werkwijzen van schuldhulpverlening, bijvoorbeeld voor de Gemeente Rotterdam.

Mijn interesse ligt bij de psychologie van armoede en de integrale aanpak van armoede over de verschillende levensdomeinen. Als iemand vastloopt in zijn/haar leven is er een grote kans dat dit zich op een gegeven moment vertaald naar schulden. Het aanpakken van schulden, en armoede in de bredere zin, zijn daarom meer dan problemen op zichzelf, maar ook symptomen van een onderliggend vastlopen. De complexiteit van de huidige zorgstaat en vereisten die worden gesteld aan een persoon om hierin bij het juiste loket te komen, maken dat het nadenken over de vormgeving hiervan een vraagstuk op zich is.

De kracht van het onderzoek bij AKMI vind ik de praktijkgerichte aanpak, waarbij samenwerking met gemeenten en andere instellingen centraal staat en het doel is om concrete oplossingen te vinden. Het werkt erg motiverend om aan dat soort projecten te mogen werken! Daarnaast is schuldhulpverlening een domein dat een grote voortschrijdende factor heeft, daardoor werk je met een lerende houding, ook dat spreekt mij erg aan: samen hebben we de antwoorden, alleen niet.

Voor mijn aanstelling bij de HvA heb ik een aantal jaren in het buitenland gewerkt in de ontwikkelingssector, vooral gericht op programma-evaluatie op het sociale domein binnen ontwikkelingswerk. Eerst bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en daarna bij een economisch onderzoeksbureau in Kaapstad, Zuid Afrika.