Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jongeren bereiken en contact houden; hoe doe je dat?

1 mei 2020 00:00 | AKMI

Hoe bereik je kwetsbare jongeren? Hoe houd je het contact vervolgens vast? En hoe beweeg je ze om mee te doen in de maatschappij?

In een gezamenlijk project van Spirit, FACT-jeugd, het MBO-jeugdteam, HvA, HiH en Verwey-Jonkerinstituut zijn drie producten voor professionals ontwikkeld om de maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren te ondersteunen:

  • Een e-learning over eenzaamheid onder jongeren. Na het voltooien van de e-learning - bestaande uit onder meer een animatie, kennisquiz en signaleringskaart - zijn professionals zich ervan bewust dat eenzaamheid onder kwetsbare jongeren voorkomt. En weten zij dat erover praten met jongeren van groot belang is.
  • Materialen voor het geven van een workshop of leerbijeenkomst over bejegening van jongeren. Professionals die de workshop volgen krijgen tips en tricks – op basis van input van jongeren zelf – over het opbouwen van goed contact en het vasthouden ervan.
  • Een handreiking voor het opzetten van een peer-to-peer steungroep met veel tips voor het organiseren van bijeenkomsten die jongeren activeren om elkaar te leren kennen en te steunen.

Meer informatie over de producten en hun onderbouwing is te vinden op hva.nl/ondersteuningjongeren.