Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lector Judith Metz verlaat Hogeschool van Amsterdam

22 apr 2020 16:00 | AKMI

Judith Metz, lector Youth Spot – Jongerenwerk, vertrekt per 1 september bij de HvA. Zij gaat aan hogeschool Saxion het lectoraat Social Work leiden.

De focus in haar nieuwe functie ligt bij de ontwikkeling van social work als practice-based profession en als academische discipline. Judith Metz: ‘Ik heb me de afgelopen 10 jaar aan de HvA altijd met veel plezier ingezet voor de professionalisering van het jongerenwerk, en ik zie ernaar uit om dat nu ook voor de vele andere beroepen binnen het sociaal werk te kunnen gaan doen.’

Samenwerking in jongerenwerk

Judith Metz startte in januari 2010 bij de Hogeschool van Amsterdam als programmaleider van Youth Spot, het toenmalige onderzoek- en praktijkcentrum voor praktijkontwikkeling, professionalisering en profilering van het jongerenwerk in Amsterdam.

In oktober 2012 werd Metz benoemd tot lector. Onder haar begeleiding is het lectoraat Youth Spot uitgegroeid tot een landelijke, toonaangevende samenwerking van veertien jongerenwerkorganisaties en twee Amsterdamse opleidingsinstituten, die zich richt op kennisontwikkeling in de driehoek onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs om zo bij te dragen aan de doorlopende professionalisering van het jongerenwerk.

Recente hoogtepunten van het lectoraat zijn het winnen van de HvA research award met het onderzoek ‘Sterk meidenwerk’ in 2019, het met longitudinaal onderzoek aantonen van de preventieve waarde van jongerenwerk, en de eervolle toekenning van de RAAK-publieksubsidie in 2020 voor het onderzoeksplan ‘Jongerenwerk in de online leefwereld’, dat de tweede plaats behaalde in de ranking van alle ingediende voorstellen en 1 mei van start gaat.

Jean Tillie, decaan faculteit Maatschappij en Recht van de HvA: ‘Wij wensen Judith Metz veel succes toe in haar nieuwe functie. We hechten grote waarde aan het voortzetten van de samenwerking binnen Youth Spot en gaan in samenwerking met de partners op zoek naar de manier waarop dit het beste kan worden vormgegeven.’

Partners

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het lectoraat Youth Spot- Jongerenwerk gevormd door Combiwel, Dock, Streetcornerwork, JoU, Dynamo, Swazoom, ROC van Amsterdam, ContourdeTwern, Xtra, De Schoor, Participe, SJJMH, Youth for Christ, Bindkracht10, Meerwaarde en de Hogeschool van Amsterdam.