Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Raak-publiek subsidie voor jongerenwerk in online leefwereld

4 feb 2020 13:10 | AKMI

Hoe kunnen jongerenwerkers jongeren vinden, volgen en begeleiden in de online leefwereld van jongeren? Dit is de centrale vraagstelling van het onderzoeksvoorstel ‘Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren’ van het lectoraat Youth Spot. Het project is op 27 januari 2020 gehonoreerd binnen de RAAK-publiek regeling door Regieorgaan SIA.

Topranking met tweede plaats

Het voorstel heeft de tweede plaats in de top van de ranking van de beoordeling van de 25 projecten behaald. ’De commissie acht het onderwerp maatschappelijk zeer relevant. De commissie is van mening dat het netwerk een goede combinatie kent van kennis en praktijk. De commissie is positief over the state of the art. Het onderzoeksplan is goed uitgewerkt.’

Begeleiding bij opgroeien in de online leefwereld

De online wereld is voor jongeren een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld. Het opgroeien in de online leefwereld heeft invloed op het proces van volwassen worden van jongeren. Met name kwetsbare jongeren lopen extra risico op het ontwikkelen van online risicogedrag en een internetverslaving (Ronde, 2011; Valkenburg, 2014). Deze jongeren hebben begeleiding nodig bij het volwassen worden in de online leefwereld. Jongerenwerkers zijn sociaal werk professionals die jongeren in kwetsbare situaties (10-23 jaar) vanuit hun leefwereld begeleiden bij het volwassen worden in de samenleving. Nu de online wereld voor jongeren een vanzelfsprekend onderdeel is van hun leefwereld wordt het voor het jongerenwerk noodzakelijk om ook online te werken. In dit project onderzoeken we wat de rol van het jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren is in relatie tot andere opvoeders, en hoe jongerenwerkers door het vinden, volgen en begeleiden van jongeren in de online leefwereld bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties. In co-creatie met jongeren, jongerenwerkers, studenten en docenten ontwikkelen we drie methodieken (‘Online als vindplaats’, ‘Signaleren online’, en ‘Begeleiden online’) en een handboek “Methodisch werken in de online leefwereld van jongeren”.

Uitvoering onderzoek

Startdatum van het project is 1 mei 2020. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van lectoraat Youth Spot en jongerenwerkaanbieders JoU, Bindkracht 10, Dock, Combiwel, Dynamo, Xtra Welzijn, Contour de Twern, De Schoor, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, Streetcornerwork, en Youth for Christ; studenten en docenten van de sociaal werk opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam; een implementatienetwerk waarin de sector is vertegenwoordigd; en een wetenschappelijke adviesraad die zorgt voor aansluiting op landelijke en internationale kennisnetwerken.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willeke Manders, 06-53157975 / w.a.manders@hva.nl.