Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Instrumenten voor het begeleiden van interacties tussen jongeren

4 feb 2020 12:07 | AKMI

Het begeleiden van interacties tussen jongeren door jeugdprofessionals kan een extra bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van jongeren. Hoe kunnen jeugdprofessionals interacties tussen jongeren begeleiden? Om jeugdprofessionals hierbij te ondersteunen zijn twee instrumenten ontwikkeld: een reflectie-instrument en een checklist voor het begeleiden van interacties tussen jongeren door jeugdprofessionals.

In 2017-2018 heeft lectoraat Youth Spot in samenwerking met 30 studenten van de minor Jongerenwerk en de jongerenwerkaanbieders Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), Dock, Combiwel en Dynamo een onderzoek uitgevoerd naar peer-to-peer in het jongerenwerk. Als onderdeel van dit onderzoek zijn twee eindproducten verschenen. Checklist voor het begeleiden van interacties tussen jongeren door jeugdprofessionals en Reflectie-instrument voor het begeleiden van interacties tussen jongeren. De Checklist is een hulpmiddel voor jeugdprofessionals om in één oogopslag een overzicht te krijgen van hoe zij interacties tussen jongeren kunnen begeleiden. Reflectie-instrument is een hulpmiddel voor jeugdprofessionals om te reflecteren over het begeleiden van interacties tussen jongeren en hierover met elkaar het gesprek te voeren. De instrumenten zijn ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, observaties, en interviews met jeugdprofessionals bij 9 jongerenwerkpraktijken. In de instrumenten zijn handelingen van jeugdprofessionals opgenomen die in de praktijk aantoonbaar bijdragen aan het versterken van interacties tussen jongeren. Het ontwikkelen van de checklist en het reflectie-instrument is gefinancierd vanuit het Speerpunt Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam.