Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Huren Zonder Zorgen

Financieel in balans je eerste woning huren

27 jan 2020 00:00 | AKMI

De transitie van thuiswonend naar zelfstandig huisvesting, vraagt veel van de financiële vaardigheden van jongeren. Deze overgang vormt dan ook een risico voor het ontstaan van financiële problemen. Onderzoek laat zien dat 23% van de startende huurders niet altijd rond kan komen. Het lectoraat Armoede Interventies vindt het tijd hier wat aan te doen!

Samen met woningcorporaties De Key, Eigen Haard, Rochdale en Sité Woondiensten en het Nibud onderzoeken we de komende twee jaar hoe we huurachterstanden bij jonge huurders kunnen terugdringen. Dit doen we in samenwerking met Social designbureau INK, onder andere bekend van Garage2020: een innovatief platform voor jeugdzorg.

Doel van het project Huren zonder Zorgen is om een interventie te ontwerpen die de financiële competenties, motivatie en het geloof in eigen kunnen van jongeren vergroten zodat zij meer zelfregie en controle op hun financiële situatie ervaren. Zo willen we jongeren de kans geven gezond hun wooncarrière te starten.

Innovatief aan dit project is de samenwerking met social designbureau Ink. Social designers ontrafelen bestaande problemen binnen het sociaal domein, en komen daarbij met radicaal nieuwe oplossingen die passen in de huidige tijd. Ontwerpdenken is daarbij steeds het uitgangspunt. De innovatieve aanpak van Social design krijgt in Nederland steeds meer vaste voet aan de grond en ook binnen ons lectoraat zoeken we graag naar nieuwe perspectieven.

Hoe de interventie eruit komt te zien, weten we dus nog niet; in co-creatie met social designers, woningcorporaties, én uiteraard met jongeren zelf zullen we ons de komende twee jaar laten verrassen door het ontwerpproces!