Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

EINDPRODUCTEN PROJECTEN JONGERENWERK EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Partners in het versterken van positief pedagogisch klimaat

18 dec 2019 13:21 | AKMI

Hoe werkt jongerenwerk samen met het voortgezet onderwijs, wat zijn hierin succeselementen, en wat levert het op?

Het afgelopen jaar heeft Youth Spot gewerkt aan vier onderzoeken om hier antwoorden op te vinden. Van twee projecten zijn de eindproducten nu beschikbaar.

In het eerste project is verkennend onderzoek verricht naar de verschillende typen samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs en de potentiele bijdrage hiervan aan het versterken van de schoolcarrière van Amsterdamse jongeren in kwetsbare situaties. Het is gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Educatie van de Hogeschool van Amsterdam. Bij de uitvoering waren betrokken: Swazoom, The Mall de Baarsjes, JoU, Bindkracht10, Mikado, en sociale en educatieve opleidingen van de HvA. Het project heeft vier eindproducten opgeleverd waarin beschreven wordt hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken, wat de mogelijke bijdrage is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, en wat de succesfactoren zijn van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs: een artikel in vakblad Jeugdbeleid, een factsheet, een bundel met vijf praktijkvoorbeelden en een reader met kernliteratuur.

In het tweede project is onderzocht wat de werkzame factoren zijn in de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs in Utrecht die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat en preventie van radicalisering en polarisatie. Het project is gefinancierd vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ directie Samenleving en Integratie in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP). In de uitvoering van het onderzoek werkte Youth Spot samen met jongerenwerkorganisatie JoU, verschillende voortgezet onderwijs scholen in Utrecht (waaronder Trajectum college) en de gemeente Utrecht. Het project heeft twee eindproducten opgeleverd: een factsheet met een beschrijving van de werkzame factoren in de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs die bijdragen aan het versterken van het pedagogisch klimaat, en een portret van de samenwerkingspraktijk JoU – Trajectum.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de eindproducten over de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.