Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociaal werk: niet politiseren maar laveren

26 nov 2019 12:55 | AKMI

Op 25 november vond het landelijk symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein plaats met als thema ‘de waarde van werken in het sociaal domein’. In zijn keynote speech stelde Lex Veldboer, lector Stedelijk sociaal werken, dat sociaal werkers zowel de rol van state agent als van citizen agent moeten vervullen.

Sociaal werkers moeten constant laveren tussen verschillende posities, waarden, kennisvormen en verantwoordingmethoden. Een focus op politiseren alleen geeft een te eenzijdig beeld van het beroep in de praktijk. Naar aanleiding van het symposium schreef Lex Veldboer een artikel over de laverende sociaal werker op Sociale Vraagstukken.