Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken aangesloten bij Stad en Wijk

14 nov 2019 11:47 | AKMI

Sinds oktober is het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken lid van het Platform Stad en Wijk. Dit is een samenwerkingsverband van lectoraten van verschillende hogescholen die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. De focus ligt daarbij op participatie en veerkracht.

Zowel kennisuitwisseling als ontwikkeling

Daarnaast zoeken en ondersteunen de lectoraten innovatieve aanpakken in het sociaal domein (kunst, onderwijs, sport, welzijn, wonen, zorg). Het platform werkt aan een betere kennisuitwisseling tussen (docent)onderzoekers en met professionals in beleid en praktijk. Daarnaast werken zij aan kennisontwikkeling door het bundelen van onderzoeksresultaten en stedenvergelijkend onderzoek.

Meer informatie over het platform, de aangesloten lectoraten en de gratis bijeenkomsten is te vinden op www.platformstadenwijk.nl en via @stadenwijk.