Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Handhaving in de openbare ruimte

Minor Toezicht, Straffen en Gedrag

7 nov 2019 11:01 | AKMI

Hoe pak je overlast in de openbare ruimte aan? Studenten van de minor Toezicht, Straffen en Gedrag gaan zich buigen over overlastkwesties rechtstreeks uit de Amsterdamse praktijk, die zij kregen aangereikt tijdens een bezoek van de gemeentelijke directie Toezicht en Handhaving. De bijeenkomst was een mooi voorbeeld van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

In de minor Toezicht, Straffen en Gedrag van de Hogeschool van Amsterdam leren studenten hoe naleving van voorschriften kan worden bevorderd door gebruik te maken van een slimme mix van maatregelen. Zij verkennen de mogelijkheden die het strafrecht en bestuursrecht bieden, maar ook de sociaalpsychologische inzichten over gedragsbeïnvloeding. In het praktijkdeel van de minor gaan studenten aan de slag met een overlastprobleem in de openbare ruimte waar de toezichthouders van de gemeente Amsterdam steeds weer tegenaanlopen. Denk aan fout geparkeerde fietsen, graffiti, geluidsoverlast of zwerfvuil.

Tijdens de startbijeenkomst op 5 november 2019 boden medewerkers van de directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Amsterdam de onderzoeksopdrachten aan, rechtstreeks vanuit de dagelijkse praktijk. De studenten gaan het probleem onderzoeken (onder meer door veldwerk te doen) om uiteindelijk te komen tot een voorstel waarin preventieve en repressieve maatregelen (de ‘wortel en de stok’) evenwichtig worden gecombineerd. Vervolgens kan de gemeente met het advies aan de slag.

Multidisciplinaire aanpak

Aan de minor nemen studenten deel uit de opleidingen HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening en Toegepaste Psychologie. Arnt Mein, als lector Legal Management verbonden aan de minor: “Studenten van de verschillende opleidingen leren van elkaar en verbreden hun horizon. Hardnekkige grootstedelijke problemen los je alleen op met een multidisciplinaire aanpak.”

De onderzoeksopdrachten noemt hij “een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de HvA en de gemeente Amsterdam. Dit is al het tweede jaar dat we dit zo doen. De studenten leren in echte praktijksituaties en Toezicht en Handhaving krijgt in ruil daarvoor gratis advies.”

Ook de gemeente is enthousiast. Esther Klaassen, adviseur THOR: “Wij vinden het natuurlijk belangrijk om mee te werken aan het onderwijs in de regio. Maar het is voor ons ook nuttig. Studenten kijken met een andere bril naar de overlastvraagstukken die wij aandragen. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een geval van twee horecagelegenheden die veel geluidsoverlast veroorzaakten. Wij kijken vooral hoe we daar juridisch tegen kunnen optreden. De studenten kozen een andere, meer participatieve benadering en zijn gaan praten met de betrokkenen om ze meer bewust te maken van het probleem. Het is heel mooi hoe deze samenwerking tot nieuwe inzichten kan leiden.”