Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lector pleit voor leernetwerken integrale zorg en ondersteuning

14 okt 2019 11:39 | AKMI

Op een bijeenkomst in het kader van het ZonMw programma Langdurige zorg en ondersteuning heeft Rick Kwekkeboom nogmaals een lans gebroken voor het inrichten van leernetwerken - waarin praktijkpartners, docenten en studenten met onderzoekers samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe werkvormen - rond de ontwikkeling van echt integrale zorg aan en ondersteuning van burgers met langdurige zorgvragen.

Het is in het belang van deze burgers dat professionals uit de verpleegkundige hoek en de sociale hoek (MBO en HBO) goed en constructief met elkaar samenwerken.