Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Geen overhaaste integratie van mensen met een beperking

14 okt 2019 14:36 | AKMI

Helpen buurtcirkels bij de integratie van mensen met een beperking? Max Huber en Meta de Lange onderzochten samen met Eelco van Wijk de eerste ervaringen met buurtcirkels in Amsterdam en rapporteerden daarover op de website Sociale Vraagstukken.