Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Buurtcirkels in de spotlight

16 okt 2019 13:18 | AKMI

Het UM-onderzoeksproject naar Buurtcirkels is bijna afgerond. In september is de laatste in een serie van ontwikkelbijeenkomsten georganiseerd en met twee publicaties staat dit project mooi in de spotlights.

Tijdens de laatste ontwikkelbijeenkomst stonden de ‘governance’ of sturingsvraagstukken centraal, die bij het oprichten en onderhouden van Buurtcirkels gesteld kunnen worden. De deelnemers aan de sessie werd gevraagd om hun inhoudelijke visie op Buurtcirkels te delen. Er werd besproken hoe een Buurtcirkel organisatorisch van de grond te krijgen is en welke plek buurtcirkels bij het al bestaande aanbod binnen zorg en welzijn zou kunnen innemen. De antwoorden volgen snel en worden in november gepubliceerd in de eindrapportage.

Tegelijkertijd blijkt dat de buitenwereld al erg geïnteresseerd is in het onderzoek naar Buurtcirkels. Op verzoek van Sociale vraagstukken is er een artikel geschreven en dat heeft eveneens geleid tot een artikel in het Reformatorisch Dagblad.