Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kansrijk opgroeien in een veilige wijk: #sterkjongerenwerk!

Bestuurlijk congres jongerenwerk - 29 november

17 okt 2019 12:29 | AKMI

Opgroeien in deze tijd vraagt veel van jongeren. Excellent presteren op alle fronten is het motto; maar wie daar om wat voor reden dan ook niet in slaagt, is te vaak aan zichzelf overgeleverd. Dat leidt soms tot extreem gedrag, criminaliteit, verslaving , psychische problemen en/of (school)uitval. Dat is op de eerste plaats lastig voor de jongere zelf en zijn familie, maar ook voor de samenleving, al was het maar vanwege de maatschappelijke kosten voor uitkeringen en (jeugd)zorg. Wat kan het jongerenwerk hieraan doen? Hoe kunt u als beleidsmedewerker of bestuurder aan deze kraan draaien? Wat heeft u daarvoor nodig en met wie lukt dat?

Vrijdag 29 november 2019, 9.30-17.30 uur.

Huis van de wijk ‘De Nieuwe branding’, Crooswijk, Rotterdam

Hoe de Rotterdamse jongerenwerkorganisaties dat doen in de wijken hoort en ziet u op dit bestuurlijke congres. Wethouder Bokhove gaat graag met u in gesprek over het Rotterdamse jongerenbeleid. De Schepen van Antwerpen vertelt over hoe ze het in deze Belgische havenstad aanpakken. Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, gaat met bestuurders in discussie over hoe we jongeren beter kunnen bereiken en ondersteunen met inzet van jongerenwerk.

En verder? Een kijkje in de online wereld van jongeren, de laatste onderzoeken over de effectiviteit van jongerenwerk, het gebruik van data binnen jongerenwerk, gemeentelijke voorbeelden van jongerenbeleid én de laatste landelijke beleidsontwikkelingen rond jeugd, jeugdhulp en jongerenwerk.

Kortom een inspirerende en uitdagende dag voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers jeugd, en managers jongerenwerk die zich werkelijk sterk maken voor de kansen van jongeren.

De deelnemers ontvangen bovendien de nieuwe handreiking van het NJI over online werken met jongeren. Ook wordt de nieuwste Factsheet over jongeren en jongerenwerk gepresenteerd.

Aanmelden kan hier en attendeer uw gemeente op dit congres. Kom samen met de wethouder jeugd, ambtenaar jeugd.

Programma:

09.30 - 10.00 Inloop met koffie en thee.

10.00 - 10.10 Opening door dagvoorzitter Naima Azough.

10.10 - 10.30 Het Rotterdams jeugdbeleid door wethouder Judith Bokhove.

10.30 - 10.50 Interview met Jinnih Beels, Schepen, en KRAS jongerenwerk over Antwerps jeugdbeleid.

10.50 - 11.10 Reactie op jeugdbeleid en discussie met bestuurders in de zaal.

11.10 - 11.30 Pauze.

11.30 - 12.15 Lezing Jeroen van de Broeke over invloed van social media op jongeren en jongerenwerk.

12.15 - 13.15 Workshopronde 1.

13.15 - 14.15 Lunch.

14.15 - 14.40 Effecten van jongerenwerk op jongeren door Judith Metz lector Youth Spot HvA.

14.40 - 15.10 Sturen op jeugdbeleid als onderdeel van het transitie en transformatie door

prof.dr. Tom van Yperen van NJI.

15.10 - 15.30 Pauze.

15.30 - 16.30 Workshopronde 2.

16.30 - 17.30 Informeel napraten met drankje en hapje.