Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Arts-Based waart rond

'Beweging door communicatie via andere talen’

15 okt 2019 10:13 | AKMI

Het nieuwe boek Arts-Based Research voor het sociale domein – Op kunsten gebaseerd praktijkgericht onderzoek heeft zijn weg al gevonden naar een flink aantal medewerkers van de faculteit Maatschappij en Recht. Het boek is onderdeel van de groeiende aandacht binnen de faculteit voor kunst en cultuur als motor van onderwijsonderdelen, onderzoeksprojecten en praktijkinterventies.

Het boek

Het in juni 2019 verschenen boek bevat zes kernhoofdstukken waarin respectievelijk met verhalen, muziek, theater, dans, beeldende kunst en audiovisuele media onderzoeksprojecten zijn vormgegeven. Deze alternatieve vormen van onderzoek blijken geschikt om vraagstukken van verschillende groepen aan te pakken.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een sociaal wijkteam dat via participatief theater onderzoekt waarom bepaalde contacten met cliënten stagneren. Een ander voorbeeld is een groep jongeren uit de reclassering die met behulp van muziek ondersteund worden om hun plek weer te vinden in de samenleving.

Ieder kernhoofdstuk bevat naast de gehanteerde onderzoeksaanpak en resultaten, een reflectie op de mogelijkheden en moeilijkheden waar je met deze vorm van onderzoek tegen aanloopt. In de inleidende en afsluitende hoofdstukken staan vier kwaliteitsdimensies centraal: de praktische relevantie, de methodische grondigheid, het ethisch verantwoord zijn van het onderzoek en de esthetische kwaliteit ervan.

De esthetische kwaliteit van samen gemaakte muziek, bijvoorbeeld, gaat over hoe andere intelligenties van betrokkenen aangeboord worden, zoals emotionele intelligentie, verbeeldingskracht en sociale intelligentie. Dan ontstaan vanuit onderzoeksperspectief rijkere inzichten die voorbij gaan aan een eenzijdig beeld gebaseerd op rationeel geverbaliseerde intelligentie uit een interview of een focusgroep.

Het boek is geschikt voor het tweede, derde en vierde jaar van bacheloropleidingen en voor het hbo-masteronderwijs, die, direct of indirect, gericht zijn op beroepen in het brede sociaal domein. Hier is het eerste hoofdstuk in te zien. In het Journal of Social Intervention kunt u een (Nederlands) samenvattend artikel vinden over het boek.

Een beweging

Het boek zet in op de verdere verbinding van de punten van de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk, een verbinding die in ons hbo volop in ontwikkeling is. Dit betekent dat het boek kan worden ingezet bij het leren en begeleiden van onderzoek doen, waarbij ook behoefte is aan concrete praktijkvoorbeelden hoe zo’n Arts-Based Research-project aan te pakken. Maar het kan ook worden gebruikt voor het onderwijs op het gebied van een kunstzinnige en creatieve manieren van sociaal werk. Een ander boek met nog meer focus op de praktijk is Art in Social Work Practice - Theory and Practice: International Perspectives.

Dat creatieve en kunstzinnige werkvormen in het gebied tussen onderwijs, onderzoek en praktijk ingezet worden, zien we ook terug in een aantal komende activiteiten binnen onze faculteit:

  1. Mini-Symposium Bridging groups with pictures and storytelling: Op 21 november van 12:30 tot 17:30 op de Amstel Campus. Dit is een bijeenkomst in het Engels voor studenten, professionals en onderzoekers. Inzichten worden gedeeld uit een lopend Europees project dat zich richt op interventies met foto’s en verhalen die beogen om gesegregeerde groepen dichter bij elkaar brengen.
  2. Minor Social Work Professional in Kunst en Cultuur: In het tweede semester, over de werking en inzet van kunst en cultuur bij deelnemers en publiek, maar ook over het balanceren tussen de verschillende krachten in dit veld: deelnemers, kunstenaars, politiek, publiek, welzijns- en zorginstellingen, culturele partners en de markt.
  3. Inspiratiemiddag Cultuur en creativiteit in sociaal werk: Op 4 februari 2020 van 13:30-18:30, voor onder andere SPH 4de jaar en de hiervoor genoemde minor om kennis te maken met creatieve en kunstzinnige werkvormen. De focus ligt op de aansluiting van deze werkvormen op ervaringskennis, beleving, zingeving, meertaligheid en communicatie. Daarnaast komt de relatie met presentaties van de student en praktijkonderzoek aan de orde. Info volgt!