Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werkende armen in de VS. Lessen voor Nederland?

Essay door Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies

25 sep 2019 00:00 | AKMI

In de VS is werk een noodzakelijke voorwaarde voor het hebben van een inkomen. Maar is het ook een voldoende voorwaarde voor een menswaardig bestaan? Met andere woorden: kan je van het inkomen uit werk ook leven?

Weliswaar is ook hier inmiddels de discussie over het basisinkomen ontbrand, wordt er mee geëxperimenteerd (zie een eerdere column) en is er zelfs een presidentskandidaat die er zijn speerpunt van heeft gemaakt (Andrew Yang), maar de overgrote meerderheid van de Amerikanen vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomen en daarvoor niet op de overheid moeten rekenen.

Lees hier het het hele essay