Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werken aan een Sterke Pedagogische Omgeving

17 jun 2019 00:00 | AKMI

Stel: je zit in een tram en ziet dat een vader die je goed kent, zijn dochter van een jaar of vier die niet luistert nogal hardhandig terechtwijst. Wat is jouw reactie?

Binnen de NWO Start Impuls - Jongeren in een veerkrachtige samenleving, wordt door Sanne Rumping en Leonieke Boendermaker onderzoek gedaan naar de manier waarop uitgangspunten van het jeugdbeleid binnen concrete pedagogische situaties vorm krijgen.
Door reacties van ouders, professionals en vrijwilligers op dit soort situaties in kaart te brengen willen zij inzicht krijgen in dilemma’s rond opvoeden in het (semi) – publieke domein en gespreksmateriaal ontwikkelen dat kan helpen in discussies over dergelijke dilemma’s.

Meer weten? Lees het complete nieuwsbericht op de website van de NWO Start Impuls.