Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Eindproducten project Jongerenwerk en voortgezet onderwijs

Partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

12 jun 2019 10:10 | AKMI

Hoe werkt jongerenwerk samen met het voortgezet onderwijs (VO) en wat zijn hierin succeselementen? Het afgelopen jaar heeft Youth Spot gewerkt aan drie onderzoeken om hier antwoorden op te vinden. Van het eerste project zijn de eindproducten nu beschikbaar.

Het onderzoek is gefinancierd vanuit de subsidieregeling Urban Educatie van de Hogeschool van Amsterdam. In de uitvoering van het onderzoek werkte Youth Spot samen met Swazoom, The Mall de Baarsjes, JoU, Bindkracht10 en Mikado. Daarnaast werkten we samen met sociale en educatieve opleidingen van de HvA. Dit heeft vier eindproducten opgeleverd: een artikel in vakblad Jeugdbeleid, een factsheet, een bundel met vijf praktijkbeschrijvingen en een reader met kernliteratuur. Deze eindproducten zijn nu beschikbaar voor managers en uitvoerend personeel in het jongerenwerk en VO, en voor studenten pedagogiek, sociaal werk en sociaal beleid.

Eindproduct 1: Artikel in vakblad Jeugdbeleid

Het artikel in vakblad Jeugdbeleid biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor VO samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerking is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties en wat de succesfactoren in de samenwerking zijn.

Eindproduct 2: Factsheet

Via de factsheet maken we de opbrengsten van de samenwerking tussen jongerenwerk en VO inzichtelijk: Wat zijn de bijdragen van de samenwerking jongerenwerk en VO aan het versterken van schoolcarrières en ontwikkeling van jongeren? Op welke manieren wordt samengewerkt? en Wat zijn succesfactoren in de samenwerking tussen jongerenwerk en VO?

Eindproduct 3: Bundel met praktijkbeschrijving

Deze bundel met vijf praktijkvoorbeelden geeft een beeld van de diversiteit aan samenwerkingen tussen het VO en het jongerenwerk. Elk praktijkvoorbeeld geeft inzicht in de totstandkoming van de samenwerking, welke activiteiten jongerenwerkers in samenwerking met een school uitvoeren, hoe de samenwerking beoogt bij te dragen aan het versterken van de schoolcarrière van jongeren in kwetsbare situaties, de rolverdeling tussen school en jongerenwerk, en tenslotte de succesfactoren van de samenwerking.

Eindproduct 4: Reader met kernliteratuur

Deze reader is bedoeld voor studenten pedagogiek, sociaal werk en sociaal beleid om kennis te maken met de samenwerking tussen jongerenwerk en VO. Het biedt kernliteratuur over de meerwaarde van de samenwerking jongerenwerk en VO voor (kwetsbare) jongeren, scholen, jeugdprofessionals én de samenleving, en over de werking en de randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen jongerenwerk en school.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de eindproducten over de samenwerking tussen jongerenwerk en VO kunt u contact opnemen met Willeke Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 53157975.