Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gezamenlijk de dakloosheid in Amsterdam aanpakken

Terugblik symposium Ending Homelessness

17 mei 2019 08:15 | AKMI

Dakloosheid in Amsterdam uitbannen, kan dat? En zo ja, hoe dan? Driehonderd professionals, ervaringsdeskundigen, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen bogen zich over deze vraag tijdens het tweedaagse symposium Ending homelessness op de Hogeschool van Amsterdam. Over de vraag of het kan hoeft Clemens Blaas, directeur van HVO-Querido, niet lang na te denken: ‘’Ending homelessness? Dat moeten we gewoon doen!"

In samenspraak met ervaringsdeskundigen

Het symposium telde veertig workshops en lezingen, waarvan meerdere georganiseerd door HvA-studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en ervaringsdeskundigen – mensen die zelf dakloos zijn of zijn geweest. De ideeën en oplossingen die tijdens deze sessies werden ontwikkeld zijn net zo gevarieerd als de bezoekers van de maatschappelijke opvang. Denk aan aandacht voor verward gedrag, vroegsignalering van jongeren in een kwetsbare positie, het voorkomen van huisuitzettingen, laagdrempelige opvang, life skills trainingen voor vluchtelingen, woonbegeleiding in de vorm van housing first en integratie in de buurt. Een groepje studenten en ervaringsdeskundigen presenteerde een app die zij ontwikkeld hebben voor jongeren die zelfstandig gaan wonen: Mijn OSO - straattaal voor huis.

Volop energie

Opvallend is het enthousiasme van deelnemers om de uitdaging aan te gaan. Deelnemers steken elkaar ook aan. "Het is fantastisch om te zien hoeveel energie er is om dakloosheid terug te dringen", vertelt een van de workshopleiders.

Agendapunt op de Sociale agenda

De bacheloropleiding Social Work ontwikkelt met verschillende lectoraten en praktijkorganisaties de Sociale agenda. Daarin pakken studenten, docenten, onderzoekers, professionals en ervaringswerkers gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen aan, waaronder dakloosheid. "Als kennisinstelling willen wij sociale impact hebben in de stad. Dit symposium en deze challenge zijn een mooi voorbeeld van hoe we met elkaar de verandering richting ending homelessness kunnen inzetten", aldus Jean Tillie, decaan van de faculteit Maatschappij en Recht.

Illustraties

De opbrengsten van de workshops, lezingen en discussies zijn vastgelegd door cartoonisten John Prop en Mathijs Wansink. Deel je een illustratie via social media? Gebruik #endinghomelessness.

Het symposium is georganiseerd in een samenwerkingsverband van onderwijs (bachelor Social Work), onderzoek (lectoraten Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam), praktijk (HVO-Querido ) en bestuur (Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren en de academische werkplaats USER-G4 ).