Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Boek over community work met bijdragen van HvA-onderzoekers

Ethics, equity and community development

28 mei 2019 12:29 | AKMI

Op 22 mei verscheen het boek ‘Ethics, equity and community development’. Het boek geeft uitleg hoe je als professional in het community work alledaagse ethische dilemma’s benadert. HvA-onderzoekers Mike de Kreek en Jeroen Gradener schreven een hoofdstuk.

Internationale reeks

Het boek is het vierde deel uit de internationale serie Rethinking Community Development . Redacteuren zijn Sarah Banks and Peter Westoby. Banks is auteur en spreker op het gebied van ethiek in het sociaal werk. Westoby is expert op het gebied van community work en is professor in residence geweest bij de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.

Jeroen Gradener en Mike de Kreek (allebei onderzoeker bij het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek en daarnaast respectievelijk hoofddocent en docent) hebben aan het boek bijgedragen met een hoofdstuk over community development in de wijk.

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden verkennen Gradener en De Kreek hoe community workers de invloed van bewoners kunnen versterken om de leefomstandigheden van hun eigen wijk te verbeteren. De ene casus beschrijft hoe een community worker probeert buurtbewoners in opstand te laten komen tegen de komst van een zoutopslag die schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. De andere casus gaat over hoe een community worker bewoners betrekt bij de ontwikkeling van een website met verhalen over de buurt.

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is overeenstemming over het doel of de aanpak hierbij niet altijd nodig. Tegenover deze consensus, dat veronderstelt dat iedereen water bij de wijn moet doen voor het gezamenlijke doel, stellen Gradener en De Kreek dat het de opdracht van de community worker is diversiteit aan belangen en opvattingen als voorwaarde te maken van gezamenlijk handelen, en niet als probleem te zien. Als de werker daarin slaagt ontstaat consent: een diep en duurzaam gevoeld en gedeelde inzet om gezamenlijk te handelen.

Ethics Work in in Community Development

Dit hoofdstuk is onderdeel van een serie hoofdstukken over alledaagse ethiek in het werken met communities, dat verschillende praktijken verdeeld over de wereld bestrijkt. Daarnaast zijn er meer beschouwende hoofdstukken, die theoretisch en filosofisch stilstaan bij deze bevindingen uit de praktijk. Interessant is daarbij bijvoorbeeld de bespreking van zeven dimensies van ‘ethics work’. Praktisch doorvertaald gaat het dan bijvoorbeeld niet alleen om ethisch werken met anderen maar ook om het werken aan het ethische zelf van de professional.

Relatie met het onderwijs

Elk hoofdstuk bevat actuele aanknopingspunten om te vertalen naar leersituaties waarin de ontwikkeling van de gemeenschap of sociale innovatie centraal staan. In de master Social Work wordt het hoofdstuk van Gradener en De Kreek gebruikt in het vak Sociale Innovatie. Maar ook bijvoorbeeld het ethics work biedt mogelijk handvatten voor creatieve werkvormen om aan verschillende dimensies ervan te werken. Vragen over de koppeling van dit boek in het onderwijs? Neem contact op met Jeroen Gradener of Mike de Kreek.