Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Judith Metz gekozen tot voorzitter ESWRA

European Social Work Research Association

26 apr 2019 13:30 | AKMI

Judith Metz, lector Youth Spot aan de Hogeschool van Amsterdam, is gekozen tot voorzitter van de European Social Work Research Assocation (ESWRA). De komende twee jaar geeft zij leiding aan deze vereniging, die als doel heeft sociaal werk onderzoek in Europa te versterken.

Internationale kennisuitwisseling

Onderzoek naar het sociaal werk vindt in Nederland vaak op regionaal niveau plaats. Tegelijkertijd hebben onderzoekers de opdracht om met hun onderzoek bij te dragen aan de kennisbasis van het sociaal werk als praktijk en discipline. Voor onderzoekers is het daarom belangrijk om hun bevindingen uit te wisselen met ‘collega’s’ in andere landen en te leren hoe in andere landen onderzoek wordt gedaan naar vergelijkbare vraagstukken. ESWRA faciliteert deze internationale uitwisseling van sociaal werk onderzoek.

Over Judith Metz

Als hoofd van het lectoraat Youth Spot houdt Metz zich bezig met de professionalisering van het jongerenwerk, een beroep waarin het omgaan met diverse achtergronden, culturen en overtuigingen essentieel is. Mede haar ervaring als lector in het jongerenwerk maakt Metz een geschikte voorzitter. Metz: “ESWRA is een jonge Europese vereniging. Mijn ervaring met onderzoek doen en samenwerken binnen de driehoek van beroepspraktijk, opleidingen en wetenschap in een context van complexiteit en superdiversiteit hoop ik te gebruiken om binnen ESWRA het wederzijds leren over de verschillende tradities in sociaal werk (onderzoek) te versterken.”

Lector als voorzitter

De voorzittersrol wordt telkens voor een periode van twee jaar vervuld. Sinds de oprichting van ESWRA in 2014 werd deze functie altijd door hoogleraren bekleed, nu voor het eerst door een lector. “Lectoren hebben de opdracht om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de professionalisering van de beroepen waartoe de hogescholen opleiden”, licht Metz toe. “Ik vermoed dat ik meer oog heb voor de relevantie van het onderzoek voor de sociaal werk beroepspraktijk en de opleidingen. Ook ben ik de eerste Nederlandse die deze rol vervuld. Ik hoop het sociaal werk onderzoek dat in Nederland plaatsvindt binnen Europa meer zichtbaar te maken.”

Conferentie in 2021 in Amsterdam

Het vlaggenschip van ESWRA is de jaarlijkse European Conference for Social Work Research; een hoog aangeschreven internationale conferentie voor sociaal werk onderzoek. De conferentie wordt georganiseerd door een lokaal comité in samenwerking met het bestuur van ESWRA. “Als bestuur letten wij op de spreiding binnen Europa, het borgen van de kwaliteit en de bijdrage van de conferentie aan het versterken van het sociaal werk als beroep en academische discipline.” vertelt Metz. Na eerdere edities in onder andere Portugal, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk vindt deze conferentie in 2021 plaats in Amsterdam, waarbij de organisatie in handen is van de HvA.