Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sterk meidenwerk winnaar HvA Research Awards 2019

12 feb 2019 15:18 | AKMI

Het onderzoek naar het meidenwerk is bekroond tot het beste HvA onderzoek 2019. Dit is bekend gemaakt tijdens de HvA-onderzoeksdag.

Het winnende onderzoek met de titel ‘Sterk meidenwerk’ gaat over het begeleiden van meiden in kwetsbare situaties bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij eigenaar worden over hun eigen leven. Het lectoraat Youth Spot doet al sinds 2011 in samenwerking met meidenwerkers van verschillende jongerenwerkorganisaties en de sociaal werk opleidingen onderzoek naar het meidenwerk. Het doel van dit onderzoek is om in samenwerking een methodiek voor het meidenwerk te ontwikkelen en te onderbouwen. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in diverse wetenschappelijk- en vakpublicaties, waaronder een handboek “Kracht van Meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk

Het lectoraat Youth Spot heeft het onderzoek in de periode 2016-2018 uitgevoerd in samenwerking met Combiwel, ContourdeTwern (R-Newt), Dock, Dynamo, Jongerenwerk Utrecht, Participe, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland en Streetcornerwork. Ook is er samengewerkt met studenten en docenten van de Social Work opleidingen. Het project is financieel mogelijk gemaakt via een RAAK Publiek subsidie van Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

Het oordeel van de jury

De jury, bestaande uit 14 HvA lectoren, is uitermate enthousiast over de originaliteit van dit onderzoeksproject en over de gebruikte creatieve werkvormen in het onderzoek. Het onderzoek past goed bij de grootstedelijke sociale problematiek en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met welzijnsorganisaties en de Social Work opleidingen. De ontwikkelde kennis is succesvol vertaald naar de praktijk en het onderwijs. De jury is ook zeer positief over de vertaling van de resultaten naar een handboek ‘Kracht van meiden!’ dat professionals inzicht geeft in hun eigen handelen en praktische tools aanreikt waarmee zij gerichter hun handelen kunnen inzetten in hun werk met de doelgroep. De jury stelt: ‘Vanuit een nieuw perspectief wordt er gekeken naar Meidenwerk en met veel succes. Dit onderzoek is erg nodig en komt als geroepen omdat we aan de hand hiervan beter inzicht krijgen in waar meidenwerk nodig is als het gaat om jongeren in een kwetsbare positie. Zoals de onderzoekers het zelf al simpel maar krachtig verwoorden: ‘meiden zijn anders dan jongens’ en dat vraagt om een eigen insteek, ook in het onderzoek. Als je denkt dat meidenwerk toch een beetje soft is, dan bewijst dit onderzoek dat je er ook heel 'hard' onderzoek naar kunt doen. Het onderzoek draagt in het algemeen ook bij aan de inventiviteit van interventies in sociaal werk.’