Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inzicht in het effect van jongerenwerk steeds dichterbij

12 feb 2019 15:00 | AKMI

In december 2018 is de dataverzameling afgerond van het onderzoek Kracht van Jongeren(werk) en is er gestart met de analyse van een indrukwekkende hoeveelheid data. Kracht van Jongeren(werk) is een onderzoek naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers aan de psychosociale ontwikkeling van jongeren, het versterken van het sociale netwerk, maatschappelijke participatie van jongeren en het vinden van passende hulp.

In de periode september 2017 t/m december 2018 hebben jongeren vanuit 11 organisaties vragenlijsten ingevuld. Met de eerste meting zijn 1616 jongeren tussen de 10 en 24 jaar bereikt. Vervolgmetingen zijn ingevuld door respectievelijk 1068, 635 en 645 jongeren. Omdat we ook hebben bijgehouden waarom jongeren vragenlijsten niet hebben kunnen invullen, biedt het onderzoek ook zicht op de continuïteit van deelname aan het jongerenwerk.

In de komende 4 maanden analyseert het team van onderzoekers de data. Inzicht in het effect van jongerenwerk komt daarmee steeds dichterbij. Resultaten van dit onderzoek geven gemeenten en jongerenwerk straks inzicht in welke mate jongerenwerk bijdraagt aan de ontwikkeling van het jongerenwerk en wat in het jongerenwerk deze ontwikkeling voorspelt. Gemeenten en samenwerkingspartners kunnen op basis van deze informatie bepalen waarvoor zij kunnen samenwerken met het jongerenwerk. Jongerenwerkers kunnen met deze inzichten hun werk verantwoorden en verder doorontwikkelen. Eerste resultaten van het onderzoek verwachten we in juni 2019 en presenteren we tijdens de landelijke jongerenwerkdag op 18 juni.

Youth Spot voert het onderzoek uit in samenwerking met de jongerenwerkaanbieders Combiwel, ContourdeTwern, Dock, Dynamo, JoU, SJJMH, Participe, De Schoor, Streetcornerwork, Xtra, en Youth for Christ. 150 jongerenwerkers hebben een belangrijke rol gespeeld om jongeren te blijven motiveren om de vragenlijsten in te vullen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw en NEJA.

Voor meer informatie: Jolanda Sonneveld, projectleider. j.j.j.sonneveld@hva.nl