Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Effectieve ondersteuning aan mensen met een LVB en schulden

5 feb 2019 00:00 | AKMI

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed het lectoraat Armoede Interventies afgelopen jaar onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Hoe kunnen professionals deze groep de juiste ondersteuning bieden? In samenwerking met mensen uit het werkveld hebben we handreikingen, achtergrondinformatie en infographics ontwikkeld.

In dit onderzoek hebben we verschillende werksessies gehouden met professionals en LVB-experts. Doel was om handvatten te ontwikkelen voor vijf beroepsgroepen die te maken hebben met mensen met een LVB en schulden: bewindvoerders, schuldhulpverleners, Participatiewet-consulenten, deurwaarders en incasso-medewerkers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er nog weinig bekend is over mensen met een LVB en schulden. Dit terwijl landelijke cijfers laten zien dat 15% van de Nederlanders een IQ lager dan 85 heeft. Naar schatting ligt dit percentage in de schuldhulpverlening nog hoger, namelijk rond de 25%. Reden hiervoor is dat mensen met een LVB vaak dubbel kwetsbaar zijn: deze groep heeft vaker een laag inkomen, wat het risico op schulden vergroot. Daarnaast wordt de samenleving steeds complexer en is deze groep niet altijd in staat aan alle digitale eisen te voldoen.

Van belang is dus dat professionals handvatten krijgen om deze groep te herkennen en op een passende manier te begeleiden. Welke signalen duiden op een vermoedelijke LVB? Hoe kunnen financiële vaardigheden van mensen met een LVB worden ingeschat? Hoe kunnen professionals mensen met een LVB eerder herkennen en op effectieve wijze ondersteunen?

Op deze en meer vragen wordt antwoord gegeven in de handreikingen. We bieden beroepsspecifieke handvatten in de dagelijkse omgang met cliënten met een LVB. Daarnaast beschrijven we in de achtergrondinformatie over onder meer het verschil tussen een LVB en laaggeletterdheid en de theorie van Schaarste. De infographics tonen in een oogopslag de belangrijkste signalen van een vermoedelijke LVB en zetten een aantal tips in de omgang op een rij. Voor op kantoor op het bureau of aan de muur. U kunt ze hier downloaden.

Over dit onderzoek schreven onderzoekers Rosine van Dam, Marleen Kruithof en Roeland van Geuns ook een artikel in Sociaal Bestek. Deze kunt u hier lezen.

De komende periode publiceren we nog meer artikelen over dit onderzoek in verschillende vakbladen. Deze worden bij verschijning op de website geplaatst.