Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Dag van het Jongerenwerk 2019: versterk en verbeter!

12 feb 2019 14:24 | AKMI

Versterken en verbeteren voor de toekomst. Dat is het motto van de Dag van het Jongerenwerk, op dinsdag 18 juni 2019. Het is een dag vóór en vooral dóór jongerenwerkers. Daarom doen we een beroep op jou! De organisatie is in handen van Lectoraat Youth Spot, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, BVJONG, gemeente ’s Hertogenbosch, Erasmus+ en Verdiwel.

Aan het programma voor de Dag van het Jongerenwerk wordt nog volop gesleuteld. En het liefst willen we natuurlijk sprekers, inleiders en werkvormen die aansluiten bij de actuele behoeften van jongerenwerkers. Vandaar de vraag:
Heb jij of weet jij een goede workshop of presentatie? Wil je een bijdrage leveren aan het programma? Laat het ons weten!
Om je een idee te geven:

  • Online jongerenwerk
  • Jongerenwerk en onderwijs
  • Specifieke doelgroepen zoals meidenwerk, plattelandsjongeren
  • Professionaliteit en kwaliteit; methodisch werken en outcome-gericht werken
  • Internationale voorbeelden en ervaringen
  • Jongeren en duurzaamheid
  • Eenzaamheid en jongeren
  • Overgang van kinderwerk naar jongerenwerk
  • Andere inspirerende onderwerpen voor jongerenwerkers

Stuur ons je suggestie voor 1 maart 2019, bij voorkeur via het contactformulier of per e-mail naar bvjong@gmail.com.

Jongerenwerk versterken en verbeteren voor de toekomst

Dat is dus het centrale thema van de dag. Hoe zorg je ervoor dat jij je blijft ontwikkelen als jongerenwerker? Dat je blijft aansluiten bij vragen waar jongeren mee rond lopen? Maar ook: hoe maak je de resultaten van je werk zichtbaar voor partners als de gemeente?

Op het programma staan in ieder geval presentaties van grote onderzoeken van Lectoraat Youth Spot en het Verwey-Jonker Instituut over de effecten van jongerenwerk en de formatie van jongerenwerk in Nederland. Ook bekijken we hoe de rechten van jongeren worden meegenomen in beleid en uitvoering van het jongerenwerk. En bovendien kijken we over de grens naar jongerenwerk in het buitenland. Maar er is dus nog volop ruimte voor meer en andersoortige bijdragen.

Hoe dan ook wordt het een dag van verrassende ontmoetingen en pittige discussies. Dus zorg dat je erbij bent op 18 juni 2019. Je gaat niet alleen naar huis met nieuwe inzichten die je direct kunt toepassen in je werk, maar houdt er ook waardevolle contacten aan over.

Laat je inspireren!

Het Landelijk congres is een initiatief van het strategisch netwerk jongerenwerk. Het strategisch netwerk bestaat uit Verdiwel, NJI, Lectoraat Youth Spot, gemeente ’s Hertogenbosch, VWS, Sociaal Werk Nederland en BVJONG

Dag van het Jongerenwerk wordt mede mogelijk gemaakt door de Directie Jeugd van het Ministerie van VWS .

Het definitieve programma en aanmeldmogelijkheid voor de Dag van het Jongerenwerk 2019 volgt februari 2019.