Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Zeven vragen over sociale menging

Nieuwe beleidsmakers vergeten oude lessen

15 jan 2019 10:03 | AKMI

In het vakblad Sociale Vraagstukken schrijven wetenschappers en professionals over maatschappelijke kwesties. Een van die kwesties is 'sociale menging', sinds 20 jaar een terugkerend thema in het maatschappelijk en politieke debat. Op 11 januari verscheen het artikel 'Zeven vragen die elke protagonist van menging zou moeten stellen', geschreven door Reinout Kleinhans, Lex Veldboer en Jan Willem Duyvendak.

Het politieke en maatschappelijke debat over sociale menging in stedelijk beleid verloopt moeizaam, omdat verschillende interpretaties van het begrip voortdurend over elkaar heen buitelen. Om meer scherpte te creëren, zou elke protagonist in het mengingsdebat zichzelf én anderen zeven vragen moeten stellen.

Waar de auteurs als wetenschappers moeite mee hebben, is het propageren van mengingsbeleid op ondoordachte en impliciete gronden. Belangrijk is dat beleidsmakers een betere antenne ontwikkelen voor wat mensen in kwetsbare posities zelf willen. Bij sociale menging wordt groepsvorming op basis van migratie-achtergrond, religie, inkomen of seksuele voorkeur veelal argwanend bekeken of afgewezen.