Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Groen licht voor onderzoek naar stimuleren van groen gedrag

15 jan 2019 12:45 | AKMI

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft haar goedkeuring gegeven voor de start van het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad. Dit lectoraat gaat onderzoek doen naar het stimuleren van duurzaam of ‘groen’ gedrag.

Het lectoraat, dat verbonden is met de opleiding Toegepaste Psychologie, richt zich op de gedragsverandering rondom transities naar een duurzame samenleving in Nederland. Denk aan circulaire economie, duurzame mobiliteit en de energietransitie.

Meer aandacht voor de mens-kant nodig

“Er is veel aandacht voor het verduurzamen van Nederland. Vaak wordt er vanuit gegaan dat mensen vanzelf wel duurzamer worden als er maar voldoende technologische oplossingen gecreëerd worden. Maar mensen gaan niet zomaar vanzelf duurzamer leven. We zijn gewoontedieren en veel gewoonten zijn nu nog niet duurzaam", legt Marije van Gent uit, die als kwartiermaker nauw betrokken is bij de strategieontwikkeling van het lectoraat en het opzetten van samenwerkingsverbanden. "It’s the people, stupid!"

Duurzame ontwikkelingsdoelen in Nederland

Met de UN Sustainable Development Goals heeft ook Nederland zich gecommitteerd zich duurzaam te ontwikkelen. Maar als het gaat om klimaat- en energiedoelen binnen blijft Nederland hierbij achter. “Dit lectoraat is erin geslaagd om in betrekkelijk korte tijd diverse grote en interessante projecten binnen te halen. Dit geeft aan dat er een grote behoefte is aan toegepaste kennis om duurzaam gedrag in een stedelijke context te bevorderen en dat daar goed op is ingespeeld.” aldus Mark van den Heuvel, hoofd van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI), waar het lectoraat deel van uitmaakt.

Onderzoeksteam

Op dit moment bestaat het lectoraat uit een docent-onderzoeker en een kwartiermaker. Het streven is om de slagkracht van het lectoraat de komende tijd te vergroten tot 4 fte. Nu het lectoraat niet meer in oprichting is, staat de vacature voor lector uit.

Meer weten over het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad? Bekijk de website of download de folder.