Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

13 december 2018: verdediging proefschrift door Susanne Hauwert

Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen

26 nov 2018 11:00 | AKMI

Op 13 december zal Susanne Hauwert, medewerker lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning (LZO), haar proefschrift "Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen" verdedigen in de aula van de Vrije Universiteit. Rick Kwekkeboom, lector LZO, is copromotor van deze promovenda.