Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Boek ‘Art in Social Work Practice’ gepubliceerd

Effectief toepassen van kunst en cultuur in sociaal werk

6 nov 2018 10:26 | AKMI

Op 31 oktober is het boek ‘Art in social work practice’ verschenen. Een verzameling succesvolle methodes om kunst en cultuur toe te passen in sociaal werk. Sociaalwerkprofessionals uit de hele wereld hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Samenstelling

Het boek is samengesteld door dr. Eltje Bos (lector Culturele en Sociale Dynamiek aan de HvA) en professor Ephrat Huss (docent en onderzoeker aan de Ben Gurion University in Israël). Eltje Bos heeft zelf ook twee hoofdstukken geschreven, onder andere over de effectiviteit van kunstgerelateerde interventies: Why are art-based interventions useful in social Work practice.

Toepassen van kunst en cultuur

Er zijn tal van voorbeelden waarin de sociaal werker kunst, cultuur en creativiteit als hulpmiddel inzet om zijn werk beter te doen. Zo spreekt muziek de oerlagen van ons bewustzijn aan en draagt het bij aan empowerment, een belangrijke doelstelling binnen het sociale domein. Communiceren in beeldtaal in plaats van spraak kan blokkades tussen de cliënt de professional vergruizen.

Het boek bevat ruim 25 voorbeelden van effectieve toepassingen die vaak nog niet eerder in literatuur zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld:

  • Art based onderzoek
  • Visuele antropologie
  • Community art
  • Kunst als hulpmiddel bij conflictonderhandeling
  • Photo voice
  • Therapie met behulp van kunst
  • Outsider art
  • Kunst bij sociale veranderingen

Internationale samenwerking

Bos en Huss ontmoetten elkaar in 2016 in Lissabon, tijdens de European Conference for Social Work Research. Toen zij besloten hadden dit boek te maken, hebben zij daar twee jaar aan gewerkt. Het contact tussen hen verliep veel via Skype en e-mail. Ook het contact met de ruim dertig auteurs uit de hele wereld verliep online.

Kinderen, volwassenen en ouderen

Het boek is opgebouwd uit drie secties over doelgroepen waar professionals mee werken: kinderen, volwassenen en ouderen. Een sectie is vervolgens opgebouwd uit ongeveer tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk geeft een voorbeeld van hoe kunst toegepast wordt in het sociaal werk in een bepaald land. Denk aan het toepassen van kunst om huiselijk geweld in Australië tegen te gaan, en bij een educatief dansprogramma in Zuid-Afrika.

Toepasbaar in onderwijs

Het boek is met name interessant voor sociaal werkers en voor studenten die in het laatste jaar van hun socialworkopleiding zitten.

Boek bestellen

Bestel het boek (Engelstalig. Hardcover £88,- , e-book vanaf £20,-)

Eltje Bos

Ephrat Huss