Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Andere vaardigheden vereist

Artikel door verschillende onderzoekers van lectoraten binnen het kenniscentrum voor maatschappelijke innovatie

1 nov 2018 16:44 | AKMI

Bijgaand artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken van oktober 2018. Het stuk werd geschreven volgend op het onderzoek ‘Wat doet de Participatieprofessional’.

De groeiende zelforganisatie van burgers heeft grote gevolgen voor de sociale professional. Hij heeft zich niet alleen aan te passen aan de vraag van de zelfbewuste burger, maar moet ook zijn afkalvende belang verdedigen tegenover zijn grootste concurrent: de vrijwillige professional.