Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Terugblik op conferentie 'Labyrint van Ervaringsdeskundigheid'

20 juni

18 sep 2018 09:50 | AKMI

Ervaringsdeskundigheid is volop in ontwikkeling. In de verschillende sectoren zorg, welzijn en revalidatie wordt steeds meer met de inzet van ervaringsdeskundigen en ervaringskennis gewerkt. Een toenemend aanbod van leer- en werktrajecten richt zich op het toerusten van ervaringsdeskundigen op hun activiteiten. Welke kwesties en keuzes spelen er in opleiding en werkplekken in de -zorg en het sociaal domein. Wat werkt en wat is er nog nodig?

Om kennis over deze vragen bijeen te brengen organiseerde de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam (waar het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken penvoerder van is) samen met partners Landelijk project EDASU, Team ED, de Vrijwilligersacademie en de Dienst Werk Inkomen en Participatie van de Gemeente Amsterdam op 20 juni de conferentie Het Labyrint van Ervaringsdeskundigheid. Meer dan 250 mensen namen deel aan de conferentie, die plaats vond op locatie van het Wibauthuis. Een mix van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en professionals uit zorg en welzijn.

Highlights

  • Lex Veldboer, lector van het nieuwe lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, plaatst ervaringsdeskundigheid in het perspectief van de stad. Hij vraagt zich af wat grootstedelijke kenmerken als grotere diversiteit, complexiteit in het veld, probleem accumulatie in wijken en processen van sociale uitsluiting betekenen voor het werk van ervaringsdeskundigen. En wat is het effect voor hen zelf; draagt het werk als ervaringsdeskundige bij aan het verminderen van sociale uitsluiting?

  • Saskia Keuzenkamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU, ziet dat een toenemend aantal instellingen gebruik maakt van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Desondanks staat volgens Keuzenkamp nog niet onomstotelijk vast of en hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid werkt voor de cliënt. Om hier meer inzicht in te verwerven richt zij zich met haar onderzoek op de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in relatie tot zorggebruik en –behoefte, sociaal functioneren en empowerment van mensen in kwetsbare situaties.

  • Astrid Philips, ervaringsdeskundige en kwartiermaker bij o.a. de HvA, noemt de vele opleidingen die worden aangeboden nu ervaringsdeskundigheid steeds meer in de aandacht staat. Ze wijst op het belang om samen op te trekken en de krachten te bundelen in plaats van de deuren te sluiten in concurrentie met elkaar.

  • Floortje Scheepers, hoofd psychiatrie van het UMC, werkt op haar afdeling met ervaringsdeskundigen. Zij is overtuigd van het belang hiervan, de samenwerking op de werkvloer vergt echter wel aandacht. Scheepers vindt het belangrijk om niet te polariseren en pleit voor samen onderzoeken hoe vanuit verschillende rollen, kwaliteiten en kennis de beste zorg kan worden geboden.

  • Volgens Amna Haji, ervaringsdeskundige en zorgontwikkelaar bij Arkin vraagt de inzet van ervaringsdeskundigen om een ander manier van kijken hoe je de zorg wil inrichten. Het vraagt veel van beide partijen, maar dat het kan bewijzen tal van best practices van instellingen waar ervaringsdeskundigheid goed ingebed is.

  • Christa Brinkhuis, afdelingsmanager van de Dienst Werk Participatie en Inkomen noemt het belang van draagvlak in de organisatie. Zij noemt het haar taak de komende tijd om de organisatie en vooral medewerkers te overtuigen van de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Presentatie van Astrid Philips, ervaringsdeskundige HvA

Tafelgesprek met Floortje Schepers, Amna Haij, Christa Brinkhuis en David Lliloff