Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De verhuizing van de verzorgingsstaat

14 sep 2018 14:49 | AKMI

Op donderdag 13 september presenteerden onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam de uitkomsten van een meerjarig onderzoeksproject naar de gevolgen van de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmatige dagbesteding.

Hun bevindingen zijn gebundeld in het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken met de titel De verhuizing van de verzorgingsstaat dat die middag verscheen.

Sinds 2015 is een deel van verzorgingsstaat verhuisd naar de gemeenten. Die zouden dichter bij hulpbehoevende mensen kunnen komen. Gemeenten zouden beter weten aan wat voor langdurige zorg of jeugdzorg mensen behoefte hebben, of hoe ze willen ‘participeren’. Burgers zouden ook meer gaan zorgen voor mensen in hun nabijheid. Maatwerk, zelfredzaamheid, vertrouwdheid - dat waren een paar van de grote beloften van de nieuwe nabijheid. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen zelfredzamer te laten worden?

Socioloog en onderzoeker Marc Hoijtink van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken beschrijft in zijn bijdrage aan het boek op basis van zijn promotieonderzoek hoe sociaal werkers laveren tussen stil verzet en aanpassing in een veranderende verzorgingsstaat.