Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Van armoedestress naar materiële veiligheid

27 aug 2018 00:00 | AKMI

De website sociaalweb vroeg lector Roeland van Geuns een blog te schrijven over een actueel thema rondom schulden. Dat greep hij aan door een pleidooi te houden voor het oppoetsen van een belangrijk artikel uit de Grondwet.

In zijn woorden: de overheid zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor het garanderen van de materiële veiligheid van inwoners van Nederland.