Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Eltje Bos schrijft hoofdstuk in boek "Verandering begeleiden"

De juiste instrumenten voor toekomstig sociaal werkers om verandering te begeleiden

23 aug 2018 16:05 | AKMI

Veranderingsprocessen zijn fundamenteel in alle vormen van sociaal werk. Deze processen zijn echter weerbarstig: gewoontes doorbreken of nieuw gedrag aanleren is moeilijk. Het nieuwe boek Verandering begeleiden voorziet de sociaal werker van een repertoire aan theorieën, concepten en modellen om verandering professioneel te begeleiden.

Het boek volgt de gangbare beroepsindeling voor de opleidingen Social Work binnen Nederland.

- Het sluit aan op de uitstroomprofielen van de nieuwe bachelor Social Work;

- Het geeft heldere toepassing van veranderkundige theorie op het sociaal werk;

- het behandelt herkenbare casuïstiek uit het sociale beroepenveld